FAKTURA ELEKTRONICZNA


FAKTURA ELEKTRONICZNA

FAKTURA ELEKTRONICZNA

e-faktura

e-nowoczesność

e-wygoda

 

 

Szanowni Klienci

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów uprzejmie informuje, że została uruchomiona nowa usługa polegająca na przesyłaniu faktur drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany przez Odbiorcę. Korzystanie z faktury elektronicznej jest dobrowolne i całkowicie bezpłatne.

Aby otrzymywać fakturę elektroniczną należy dostarczyć do siedziby Spółki oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur drogą elektroniczną (wzór  w załączeniu). Powyższe oświadczenie można złożyć osobiście, przekazać naszemu inkasentowi lub dostarczyć korespondencyjnie na adres siedziby Spółki: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o. o. ul. Solskiego 13; 32 – 800 Brzesko. Oświadczenie dostępne jest również na naszej stronie internetowej: www.rpwikbrzesko.com.pl   oraz w siedzibie Spółki.

Zapraszamy Państwa do korzystania z nowej i wygodnej usługi do której potrzebny jest tylko dostęp do sieci internet oraz posiadanie konta poczty e-mailowego.

TERAZ RÓWNIEŻ U NAS …

informacja dla klientów e faktura

Druki do pobrania związane z wprowadzeniem e-faktury:

Zasady wystawiania i przesyłania faktur

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną

oświadczenie o zmianie adresu e-mail

oświadczenie o wycofaniu zgody na przesyłanie faktur droga elektroniczną