Rozbudowano SUW Łukanowice o drugi osadnik pokoagulacyjny


Rozbudowano SUW Łukanowice o drugi osadnik pokoagulacyjny

W 2017 roku Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach została rozbudowana o dwukomorowy osadnik pokoagulacyjny o wymiarach technologicznych 50×6,5m, oraz całkowitych 50,3×7,5m. Średnia głębokość technologiczna 3,5 m. Pojemność technologiczna zbiornika 1146m3 . Jest to już drugi taki obiekt na stacji, ale znacznie bardziej zautomatyzowany. Każda komora osadnika została wyposażona w zgarniacz denny, który w znacznym stopniu ułatwi pracę obsłudze, ponieważ jego zadaniem jest systematyczne przesuwanie sedymentującego osadu po dnie w kierunku spustu. Zastosowanie automatycznego zgarniacza umożliwia dłuższą pracę osadnika bez konieczności wyłączania go z cyklu produkcji wody na czas usuwania nagromadzonego na dnie mułu. Na rurociągach technologicznych zamontowano przepustnice z napędami elektrycznymi, które są automatycznie sterowane podobnie jak praca zgarniacza.

W najbliższym czasie zostanie on włączony do procesu technologicznego produkcji wody. Zrealizowanie tej inwestycji przyczynia się do poprawy pewności procesu zasilania w wodę poprzez wykonanie drugiego niezależnego ciągu klarowania wody oraz braku konieczności przerywania procesu produkcji wody na czas czyszczenia i konserwacji osadnika. W razie potrzeby osadniki będą pracowały zamiennie.