Zmiana cen


Zmiana cen

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.  informuje, że zgodnie z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 12 czerwca 2018 roku, znak: KR.RET.070.14.2018 od dnia 19.07.2019 roku do 18.07.2020 roku zmienia się wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Więcej informacji w zakładce STREFA KLIENTA – CENNIK