PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

DLA POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI JADOWNIK - ETAP I

(ULICA RADOSNA, KRÓLEWSKA, POCZĄTEK UL. ŚW. PROKOPA)

 

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych podłączenia (druk nr 1),

2. Zlecenie opracowania projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego (druk nr 2) wraz
ze złożeniem oświadczenia o ilości osób korzystających z kanalizacji sanitarnej (druk nr 3),

3. Zgłoszenie budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej (druk nr 4) wraz ze złożeniem oświadczenia
o posiadanym prawie do dysponowania terenem na cele budowlane (druk nr 5).

4. Zgłoszenie odbioru robót zanikających (w trakcie budowy – wykopy otwarte, telefonicznie dzień przed odbiorem na nr tel.: 14 66 26 541),

5. Zinwentaryzowanie wykonanego przyłącza przez geodetę (na wykopach otwartych, możliwość zlecenia w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. (druk nr 6),

6. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego wykonanego przyłącza (po zakończeniu robót budowlano – montażowych) do  Działu Technicznego RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.

Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

· dokumentację przyłącza,

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza lub w przypadku zlecenia jej geodecie oświadczenia od geodety, który przyjął zlecenie, (nie ma takiego obowiązku w przypadku zlecenia wykonania inwentaryzacji w RPWiK w Brzesku Sp.  z o.o.).

7. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru technicznego (druk nr 7). Opłata za odbiór zgodna z cennikiem obowiązującym w Spółce (w przypadku, gdy wykonania budowy nie zlecono Spółce).

8. Złożenie wniosku o zawarcie umowy (druk nr 8).

9. Spisanie umowy na odprowadzanie ścieków (w przypadku korzystania z sieci wodociągowej -  (druk nr 9),  w przypadku korzystania z własnego ujęcia wody - (druk nr 10).

Informujemy również, że istnieje możliwość zlecenia wszystkich etapów wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej w RPWiK w Brzesku Spółka z o.o., tj.:

§ wykonania dokumentacji projektowej za kwotę 369 zł brutto, zlecenie należy złożyć
do 30.11. 2016 roku,

§ wybudowania przyłącza kanalizacji sanitarnej,

§ zainwentaryzowania  przez geodetę wybudowanego przyłącza za kwotę 369,00 zł brutto

Informacja na stronie internetowej Spółki: www.rpwikbrzesko.com.pl

 

 

Pogotowie


994


Zgłoś awarię

  Zgłaszający (nazwisko):
  
  e-mail zgłaszającego:
  
  Adres awarii
  oraz treść zgłoszenia:
  

  przepisz znaki z obrazka:
oFTU68
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. (14) 662 6510, fax: (14) 662 6511
NIP: 869-000-30-31 REGON: 850233890 Kapitał zakładowy: 76 247 500,00 zł
©2011 RPWIK Brzesko

propecia en mujeres menopausicas 
http://www.cricyt.edu.ar/digit...om-xenical 
diflucan 150 mg precio 
proscar donde comprar 
xenical comprar online argentina 
comprar en españa viagra comprar cialis en españa contrareembolso cialis offerte in italia genericos levitra http://www.nanoqam.uqam.ca/liv...g&ops=3450 le voltarene est il remboursé norfloxacin vs levofloxacin diprolene pommade
cephalexin liquid can i get antabuse over the counter tretinoin and hydroquinone levofloxacin for tooth infection prednisolone dosing