Przetargi


Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizac...

10 kwietnia 2018

Nazwa zadania: „Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gmin: Brzesko, Dębno i Wojnicz". Znak sprawy: 05/04/RB/BPS/2018 Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄ...

Czytaj więcej

Budowa zbiornika wodociągowego z komorą zasuw i...

17 kwietnia 2018

Nazwa zadania: „Budowa zbiornika wodociągowego z komorą zasuw i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach". Znak sprawy: 03/01/RB/BPS/2018 Zamawiający: REJ...

Czytaj więcej

Remont kraty schodkowej HYDROPRESS SSL 2000/265/3

26 kwietnia 2018

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA PROPOZYCJI CENOWEJ Zamówienie realizowane zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez RPWIK w Brzesku Sp. z o.o. dla usłu...

Czytaj więcej