Przetargi


Przebudowa przepompowni kanalizacyjnych sieciow...

29 października 2020

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY INFORMACJA O WYBORZE Protokół  z otwarcia ofert z dnia 03.12.2020 r. Protokół z otwarcia ofert Przebudowa przepompowni kanalizacyjnych ...

Czytaj więcej

Budowa odcinków sieci wodociągowych na terenie ...

1 kwietnia 2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY z dnia 06.05. 2021 r.  Znak sprawy: 1/04/RB/KK/2021 Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. 32-8...

Czytaj więcej