Rada nadzorcza


Bogdan Dobranowski – przewodniczący

Sebastian Sacha – wiceprzewodniczący 

Barbara Pawełek-Śliwa – sekretarz 

Marek Dolasiński – członek

Anita Różańska – członek