Brak zagrożenia dla systemów wodociągowych


Brak zagrożenia dla systemów wodociągowych

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych jako formy rozprzestrzeniania koronawirusa

Najnowsze publikacje Światowej Organizacji Zdrowia oraz wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia i bezpieczeństwa systemów zaopatrzenia w wodę obejmują również sytuację związaną z wybuchem epidemii COVID-19.  WHO uważa, że dodatkowe środki nie są potrzebne. W szczególności proces dezynfekcji wody zapewnia szybką inaktywację wirusa COVID-19. WHO informuje, że obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID-19 w wodzie pitnej.

 

Jak wynika z dostępnej literatury naukowej, koronawirusy charakteryzują się niską odpornością na promieniowanie UV i środki dezynfekcyjne powszechnie stosowane w procesach technologicznych uzdatniania wody takie jak chlor, podchloryn sodu czy dwutlenek chloru. Wirusy te, podobnie jak inne zawieszone cząstki o takich rozmiarach, usuwane są z wody w procesie koagulacji połączonej z flokulacją wspomaganą polielektrolitami i filtracją na filtrach piaskowo-antracytowych.

Dostarczana Woda spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi – jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera żadnych patogennych mikroorganizmów.

Pragniemy poinformować mieszkańców, iż Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. wdrożyło „Procedurę Bezpieczeństwa dla RPWiK w Brzesku dotyczącej sytuacji epidemiologicznej związanej z zakażeniem koronawirusem COVID – 19”,
w której zostały określone zasady profilaktyki i bezpieczeństwa dla pracowników, klientów oraz kontrahentów.

Jednocześnie Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. informuje, że wszelkie usługi odczytu i wymiany wodomierzy nie będą wykonywane do odwołania, a rozliczenie świadczonych usług odbywa się na podstawie wartości szacunkowych opartych o wcześniejsze okresy rozliczeniowe lub poprzez podanie własne wskazania wodomierza (telefonicznie lub mailowo).

Przypominamy również, iż Laboratorium Badania Wody nie wykonuje żadnych zewnętrznych prac zleconych.

W chwili obecnej wiele spraw dotyczących wzajemnych świadczeń można zgłaszać telefonicznie lub mailowo. W związku z nieczynnym punktem kasowym płatności rachunków za usługi wodno-kanalizacyjne prosimy realizować przelewami elektronicznymi.

 Zapewniamy również, że powyższa sytuacja nie wpłynie na przerwy w ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.