Zmiana cen


Zmiana cen

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o.  informuje, że zgodnie z zatwierdzoną taryfą na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Krakowie, z dnia 14 września 2020 roku, znak: KR.RZT.070.1.48.2019 od dnia 24.09.2021 roku do 23.09.2022 roku zmienia się wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Więcej informacji w zakładce STREFA KLIENTA – TARYFA, CENY WODY I ŚCIEKÓW.