Działy firmy


Dział techniczny

Ten dział zajmuje się wydawaniem warunków technicznych i odbiorem przyłączy wod.-kan.

Więcej

Dział eksploatacji sieci

Ten dział koordynuje działania w przypadku awarii, bada i nadzoruje sieć wod.-kan.

Więcej

Dział sprzedaży

Ten dział załatwi każdą sprawę związaną z płatnościami, reklamacjami i zawarciem umowy o świadczenie usług.

Więcej

Laboratorium

W laboratorium wykonujemy kompleksowe badania jakości wody.

Więcej

SUW Łukanowice

Stacja Uzdatniania Wody w Łukanowicach zajmuje się uzdatnianiem wody pobranej z Dunajca do celów zdatnych do picia.

Więcej

Oczyszczalnia Sterkowiec

to mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia, która pracuje w oparciu o reaktory SBR.

Więcej