Jakość wody


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku  2017.

 PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2018. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2019. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody STYCZEŃ 2020r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LUTY 2020r

PDF