Jakość wody


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku  2017.

 PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody STYCZEŃ 2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LUTY 2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody MARZEC 2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody KWIECIEŃ  2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody MAJ  2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody CZERWIEC  2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LIPIEC  2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody SIERPIEŃ  2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody WRZESIEŃ 2018r.

PDF 


Wewnętrzny monitoring jakości wody PAŹDZIERNIK  2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LISTOPAD 2018r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody GRUDZIEŃ  2018r.

PDF