Jakość wody


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku  2017.

 PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2018. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody STYCZEŃ 2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LUTY 2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody MARZEC 2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody KWIECIEŃ 2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody MAJ  2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody CZERWIEC  2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LIPIEC  2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody SIERPIEŃ 2019r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody WRZESIEŃ 2019r

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody PAŹDZIERNIK 2019r

PDF