Jakość wody


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku  2017.

 PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2018. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2019. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody STYCZEŃ 2020r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LUTY 2020r

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody MARZEC 2020r

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody KWIECIEŃ 2020r

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody MAJ 2020r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody CZERWIEC 2020r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody LIPIEC 2020r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody SIERPIEŃ 2020r

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody WRZESIEŃ 2020r

PDF