Przetargi


„Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mie...

28 września 2023

Ogłoszenie z dn. 20.10.2023 r. Odpowiedź z dnia 20.10.2023 r. Odpowiedź z 25.10.2023 r. Przedmiar - technologia z dnia 25.10.2023 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla ...

Czytaj więcej

Sukcesywna dostawa fabrycznie nowej armatury wo...

1 grudnia 2023

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko , ul. Solskiego 13 , NIP : 869-000-30-31 , tel. (014 ) 66-26-510            www.rpwikbrzesko.com.pl     e-...

Czytaj więcej

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU RE...

8 grudnia 2023

ZAKUP PALIW PŁYNNYCH  DLA POJAZDÓW I SPRZĘTU REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. NA LATA 2024-2025 Nazwa (firma) i adres Zamawiającego: Rejonowe Przedsięb...

Czytaj więcej