Jakość wody


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2022. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Styczeń 2023 r. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Luty 2023 r. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Marzec 2023 r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Kwiecień  2023 r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – MAJ 2023 r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Czerwiec 2023 r.

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Lipiec 2023 r. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody- Sierpień 2023 r. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Wrzesień 2023 r. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Październik 2023 r. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody- Listopad 2023r. 

PDF