Jakość wody


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku  2020. 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody w roku 2021

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Styczeń 2022r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Luty 2022r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Marzec 2022r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Kwiecień 2022r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Maj 2022r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Czerwiec 2022r 

PDF


Wewnętrzny monitoring jakości wody – Lipiec 2022r 

PDF