Laboratorium


Laboratorium

 

Laboratorium  Badania Wody posiada swoją siedzibę w budynku Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach.


Zostało utworzone w 1972 roku i działa do dnia dzisiejszego. Głównym jego zadaniem jest stały monitoring jakości wody produkowanej przez RPWiK Brzesko Sp. z o.o..

W latach 2011 – 2012 laboratorium przeszło gruntowną modernizację spełniając najwyższe standardy dyktowane normami polskimi oraz europejskimi pod względem wizualnym jak i wykończenia oraz wyposażenia poszczególnych pomieszczeń. Codziennie, doświadczony zespół laborantów  wykonuje szereg szczegółowych badań  z zakresu mikrobiologii oraz fizykochemii w celu zapewnienia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  ludzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Laboratorium Badania Wody posiada udokumentowany i zatwierdzony system jakości badań oraz certyfikowanych próbo biorców.  Dla potwierdzenia kompetencji laboratorium oraz analityków Laboratorium Badania Wody regularnie bierze udział w badaniach biegłości.

R.P.W i K Brzesko Sp. z o.o. było zawsze prekursorem jakości wody, która trafia do jego odbiorców ponieważ,  woda stanowi podstawowy składnik niezbędny do prawidłowego funkcjonowania życia. Wpływa ona na kondycję naszego zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego też, niezwykle istotna jest jej jakość.KONTAKT:

Laboratorium Badania Wody, Łukanowice 152, 32-830 Wojnicz

Telefon:  14 628-72-65, 661-559-666

Kierownik Laboratorium:  14 628–72-67

FAX:  14 628-72-63

E-mail: laboratorium@rpwikbrzesko.com.pl