Przetargi


Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizac...

7 września 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Odpowiedź na uwagi z dnia 26.09.2023 r. Budowa odcinków sieci wodociągowych i kanalizacyjnych  na terenie miasta i gminy Brzesko w latach 2023...

Czytaj więcej

Remont odcinka sieci wodociągowej w ul. Legionó...

28 kwietnia 2023

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 27.06.2023 r.     Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert oraz zmianach w SIWZ   Znak sprawy: 2/04/RB/KK/2023 Zamawi...

Czytaj więcej

REMONT NARZUTU KAMIENNEGO NA WYPADZIE PROGU PIĘ...

16 maja 2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty   Znak sprawy: 1/03/RB/KK/2022   Zmiany w Załączniku nr 1 do SIWZ z dn. 30.03.2022 r. Załącznik nr 1 po zmianach z dn. 30.03....

Czytaj więcej

BUDOWA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZAC...

31 maja 2022

Informacja o wyborze oferty z dnia 31.05.2022 r. Znak sprawy: 1/04/RB/KK/2022 Zamawiający: REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BRZESKU SPÓŁKA Z O.O. 32-800 BRZESKO, UL. SOLSKI...

Czytaj więcej

REMONT ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ NR 2 ZLOKALIZOWAN...

3 listopada 2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DN. 27.10.2022   PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT Z DN. 18.10.2022 R.   Odpowiedź na pytania z dn. 13.10.2022 r. Odpowiedź na pytania z d...

Czytaj więcej

SUKCESYWNA DOSTAWA NOWYCH WODOMIERZY ORAZ MODUŁ...

23 grudnia 2022

Zamawiający  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydzi...

Czytaj więcej

Naprawa i ponowna legalizacja wodomierzy w roku...

28 grudnia 2022

Zamawiający Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Sp. z o.o. 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydzia...

Czytaj więcej

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na...

13 lipca 2023

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Protokół z otwarcia ofert 17.05.2023r. Ogłoszenie z dn. 08.05.2023 r. - zmiana terminu składania ofert   Znak sprawy: 8/D/IV/2023 Zamawi...

Czytaj więcej

Budowa i przebudowa odcinka sieci kanalizacji s...

8 sierpnia 2023

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE I ZAKOŃCZONE.   Odpowiedzi na pytania z dn. 24.05.2023r.   Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa i przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  na...

Czytaj więcej

Remont rurociągu lewarowego Ø500 mm o długości ...

3 listopada 2021

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.09.2021 r.   Zmiana terminu składania ofert : 29.09.2021 r. do godz. 10:00 Zmiany w SIW...

Czytaj więcej