Rada nadzorcza


Bogdan Dobranowski – przewodniczący

Tomasz Kamiński – z-ca przewodniczącego

Marek Dolasiński – członek

Anita Różańska – członek

Agata Milewska – członek