Usługi dodatkowe


CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ORAZ OPŁATY ZA WYNAJĘCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU

PDF

ZASADY WYNAJMU WODOMIERZA HYDRANTOWEGO ORAZ NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW

PDF

ZLECENIE DOSTAWY WODY BECZKOWOZEM

PDF

DEKLARACJA DO USTALENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU RYCZAŁTU DLA ILOŚCI ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PDF