Usługi dodatkowe


OPŁATY ZA WYNAJĘCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU OBOWIĄZUJĄCE OD 01-02-2019 r.

PDF

ZASADY WYNAJMU WODOMIERZA HYDRANTOWEGO ORAZ NAPEŁNIANIA ZBIORNIKÓW

PDF

ZLECENIE DOSTAWY WODY BECZKOWOZEM

PDF

DEKLARACJA DO USTALENIA WŁAŚCIWEGO POZIOMU RYCZAŁTU DLA ILOŚCI ŚCIEKÓW ODPROWADZANYCH DO KANALIZACJI SANITARNEJ

PDF

POZOSTAŁE OPŁATY – BRUTTO

PDF

Badanie wydajności hydrantów: 53,63 zł netto za 1 badanie + opłata za dojazd w wys. 1,90 zł netto/km.