Kontakt


Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Brzesku Spółka z O.O.

32-800 Brzesko
ul. Solskiego 13

Kasa czynna (Brzesko, ul. Solskiego 13):

Poniedziałek – piątek: od 7:30 do 14:00.


Poczta elektroniczna:

sekretariat@rpwikbrzesko.com.pl
techniczny@rpwikbrzesko.com.pl
iodo@rpwikbrzesko.com.pl
suwlukanowice@rpwikbrzesko.com.pl
oczyszczalnia@rpwikbrzesko.com.pl
laboratorium@rpwikbrzesko.com.pl
siec@rpwikbrzesko.com.pl
zaopatrzenie@rpwikbrzesko.com.pl
licznik@rpwikbrzesko.com.pl
awariasufczyn@rpwikbrzesko.com.pl


Telefony:

Centrala: (14) 66 26 510
Fax: (14) 66 26 511
Kasa: (14) 66 26 546

Numer alarmowy: 994

Dział techniczny

BOK

Dział zaopatrzenia i transportu:
(14) 66 26 531

Gospodarka wodomierzowa:
(14) 66 26 530

Dział eksploatacji sieci

SUW Łukanowice

Laboratorium Badania Wody

Oczyszczalnia Sterkowiec-Zajazie

Przepompownia Sufczyn:
(14) 665 89 77

Formularz kontaktowy