SUW Łukanowice


SUW w Łukanowicach (gmina Wojnicz) funkcjonuje od 1972 r. i zaopatruje w 100 % w wodę dla celów pitnych i gospodarczych miasto i gminę Brzesko, Wojnicz, Dębno i częściowo Zakliczyn.


Ujęcie wody – zlokalizowano w km 40 + 600 koryta rzeki Dunajec w m. Isep. Ujęcie funkcjonuje od 1972 r. Woda ujmowana jest za pośrednictwem ujęcia brzegowego i za pośrednictwem lewara przesyłana jest na SUW Łukanowice. Zdolność produkcyjna zakładu wynosi 12 000 m3/d.

Opis procesu technologicznego uzdatniania wody jest następujący:

  • woda z Dunajca podczyszczona na kratach i piaskowniku przesyłana jest rurociągiem do studni zbiorczej wody surowej usytuowanej tuż nad Dunajcem, która połączona jest rurociągiem lewarowym ze studnią zbiorczą na terenie SUW,
  • ze studni zbiorczej woda jest pompowana do komór szybkiego mieszania, skąd dalej woda przepływa do mieszaczy powolnych,
  • w pomieszczeniu koagulacji przed szybkim mieszaczem dozowany jest w sposób automatyczny, w ilości zależnej od stopnia zanieczyszczenia wody, przygotowany oddzielnie koagulant,
  • z mieszaczy powolnych woda kierowana jest do osadnika pokoagulacyjnego, a następnie na filtry pośpieszne otwarte,
  • między filtrami, a zbiornikiem wody czystej woda uzdatniana jest przy zastosowaniu lampy UV, a następnie dezynfekowana poprzez dozowanie dwutlenku chloru,
  • po procesie filtracji na czterech filtrach pracujących równolegle woda uzdatniona kierowana jest do zbiorników wody czystej i wtłaczana do sieci.


 

 

 

 

 

Kontakt do Mistrza :
Tel: 14 628 72 60,  14 628 72 64
Fax: 14 628 72 63
e-mail:  suwlukanowice@rpwikbrzesko.com.pl