Usługi dodatkowe


OPŁATY ZA WYNAJĘCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU OBOWIĄZUJĄCE OD 01-02-2019 r.

PDF


POZOSTAŁE OPŁATY – BRUTTO (wraz z opłatami za uzgodnienie dokumentacji).

PDF