Usługi dodatkowe


OPŁATY ZA WYNAJĘCIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I SPRZĘTU OBOWIĄZUJĄCE OD 01-02-2019 r.

PDF


POZOSTAŁE OPŁATY – BRUTTO

PDF

Badanie wydajności hydrantów: 53,63 zł netto za 1 badanie + opłata za dojazd w wys. 1,90 zł netto/km.