Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne


994 – Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne

Dyżur pogotowia wodno – kanalizacyjnego pełniony jest przez całą dobę.

Awarię można zgłosić pod numerem telefonu 994 przez całą dobę.

Dodatkowo od poniedziałku do piątku w godz. 07.00- 15.00 awarię można zgłosić za pomocą formularza na naszej głównej stronie internetowej

Pogotowie wodno- kanalizacyjne przyjmuje zgłoszenia dotyczące:

awarii przyłączy wodociągowych,

awarii sieci wodociągowych,

niskiego ciśnienia na przyłączu wodociągowym,

uszkodzenia wodomierza głównego,

awarii sieci kanalizacyjnej,

uszkodzenia studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej,