PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA WODY 


Procedura postępowania w celu podłączenia wody w m. Poręba Spytkowska.


 1. Inwestor, który nie posiada warunków technicznych na przyłączenie do sieci winien wystąpić o ich wydanie do Urzędu Miejskiego w Brzesku (druk 1/P).

 2. Dokumentacja techniczna przyłącza podlega uzgodnieniu w RPWiK Brzesko.

 3. Inwestor jest zobowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych RPWiK Brzesko co najmniej 14 dni przed ich rozpoczęciem  (druk 2/P).

Do wniosku należy załączyć;

a/ uzgodniony przez RPWiK Brzesko projekt przyłącza wody,

b/ wypis z rejestru gruntów dla całego zakresu robót,

c/ oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane (druk 3/P).

 4. Po uzyskaniu akceptacji na wykonanie Inwestor może przystąpić do wykonywania przyłącza.

 5. W trakcie wykonywania  Wykonawca składa wniosek o dokonanie odbioru robót ziemnych - ulegających zakryciu w terminie min.2 dni przed planowanym  terminem odbioru (druk 4/P).

 6. Po zakończeniu robot Inwestor składa wniosek o dokonanie odbioru technicznego (druk 5/P). Przy odbiorze technicznym niezbędne jest dostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej lub zlecenie takiej usługi do RPWiK (druk 6/P). Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół (druk 7/P).

 7. Po zakończeniu całej procedury odbiorowej Inwestor składa do Urzędu Miejskiego w Brzesku wniosek o zawarcie umowy na dostarczanie wody (druk 8/P).

 8. Po podpisaniu umowy RPWiK Brzesko dokona montażu wodomierza i uruchomienia przyłącza*.

* Czynności będą możliwe po podpisaniu umowy na dostawę wody pomiędzy RPWiK Brzesko a UM Brzesko.

Uwagi:

 1. Uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza oraz jego odbiór jest odpłatny zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Spółce.

 2. Dla przyłączy, które nie były ujęte w projekcie sieci wymagane jest dokonanie zgłoszenia robot budowlanych w Starostwie Powiatowym w Brzesku.

 

Pogotowie


994


Zgłoś awarię

  Zgłaszający (nazwisko):
  
  e-mail zgłaszającego:
  
  Adres awarii
  oraz treść zgłoszenia:
  

  przepisz znaki z obrazka:
pk3Ao5
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. (14) 662 6510, fax: (14) 662 6511
NIP: 869-000-30-31 REGON: 850233890 Kapitał zakładowy: 76 247 500,00 zł
©2011 RPWIK Brzesko

http://www.cricyt.edu.ar/digit...r-orlistat 
uso de lasix en caballos 
lasix portugal 
http://www.cricyt.edu.ar/digit...ecundarios 
xenical precio argentina 2012 
achat cialis livraison express viagra apotheke preis cialis innemen acheter cialis a paris http://www.nanoqam.uqam.ca/liv...g&ops=3962 augmenter le thc colchicine finasteride vente pourquoi effexor retiré de la vente
propranolol for migraines ciprofloxacin may treat naltrexone online pharmacy baclofen 2 900 mg gabapentin