PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ

- JASIEŃ UL. WARSZAWSKA

w ramach zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynków zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej w Jasieniu, gmina Brzesko”.

1. Złożenie wniosku o wydanie wypisu z projektu budowlanego (druk nr 11).

2. Po otrzymaniu pisma z RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. wraz z powyższym wypisem należy zlecić budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej firmie, która dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Podczas budowy przyłącza należy dokonać:

a) zgłoszenia odbioru robót zanikających (w trakcie budowy – wykopy otwarte, telefonicznie dzień przed odbiorem na nr tel.: 14 66 26 541),

b) zinwentaryzowania wykonanego przyłącza przez geodetę (na wykopach otwartych)*.

c) zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego wykonanego przyłącza (po zakończeniu robót budowlano – montażowych) do  Działu Technicznego RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty:

· wypis pobranego z RPWiK w Brzesku Sp. z o. o. projektu przyłącza,

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza przyjętą do zasobu geodezyjnego Starostwa Powiatowego w Brzesku (nie ma takiego obowiązku w przypadku zlecenia wykonania inwentaryzacji w RPWiK w Brzesku Sp.  z o.o. lub dostarczenia oświadczenia od geodety, który przyjął zlecenie).

3. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru technicznego (druk nr 7). Opłata za odbiór zgodna z cennikiem obowiązującym w Spółce ( w m. Jasień opłata wynosi: 107,87 zł brutto).

4. Złożenie wniosku o zawarcie umowy (druk nr 8).

5. Podpisanie umowy na odprowadzanie ścieków (w przypadku korzystania z sieci wodociągowej -  (druk nr 9),  w przypadku korzystania z własnego ujęcia wody - (druk nr 10).

* Istnieje możliwość zlecenia wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w RPWiK w Brzesku Sp. z o.o. (druk nr 6) za kwotę  369,00 zł brutto lub zlecenia jej wykonania Wykonawcy przyłącza kanalizacyjnego.

W celu skorzystania z uproszczonej procedury przyłączenia należy do dnia 10 listopada bieżącego roku zlecić Wykonawcy wykonanie zaprojektowanego w ramach obowiązującego pozwolenia na budowę, przyłącza kanalizacji sanitarnej, dla którego został pobrany wypis.

Niniejsza procedura obowiązuje do dnia 31 grudnia 2016 roku (graniczna data podpisania umowy o odprowadzanie ścieków).

 

Po upływie w/w terminu właściciele podłączanych nieruchomości będą mieli obowiązek wybudowania przyłącza kanalizacyjnego wg standardowej procedury. Standardowa procedura budowy przyłącza jest czasochłonna i  znacznie droższa, bowiem na wnioskodawcy ciążyć będą również koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej w skład której wchodzą koszty m. in. takie jak: opracowania mapy przez geodetę, opracowania projektu budowlanego, uzgodnienia.

 

Pogotowie


994


Zgłoś awarię

  Zgłaszający (nazwisko):
  
  e-mail zgłaszającego:
  
  Adres awarii
  oraz treść zgłoszenia:
  

  przepisz znaki z obrazka:
b9iWJD
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.
32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
tel. (14) 662 6510, fax: (14) 662 6511
NIP: 869-000-30-31 REGON: 850233890 Kapitał zakładowy: 76 247 500,00 zł
©2011 RPWIK Brzesko

http://www.cricyt.edu.ar/digit...ela-precio 
diflucan 150 precio españa 
atripla españa 
revia 50 mg precio 
xenical pildoras 
achat cialis livraison express viagra apotheke preis cialis innemen comprar cialis sin receta http://www.nanoqam.uqam.ca/liv...g&ops=3962 http://www.nanoqam.uqam.ca/liv...t&ops=3005 finasteride vente priligy dapoxetine prix
http://vst.uuc.edu/?itemid=147...enuid=3078 topamax mood stabilizer amoxicillin generic name http://vst.uuc.edu/?itemid=769...enuid=2576 cephalexin allergy